ระบบลงนามถวายพระพร <-กลับหน้าหลัก

ผู้ลงนามถวายพระพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าอาจาริยา ครึ่งธิ 139 ม.9 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :11 : 37 : 36
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านายพิบูลย์ แสงทอง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :11 : 43 : 27
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าด.ช. ศตคุณ แสงทอง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :11 : 48 : 22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านายสง่า วิชา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :11 : 49 : 19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านายณัฐชัย ฐานะราช โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :11 : 57 : 35
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวบุหงา คำบัว โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :12 : 11 : 16
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวดนุลดา วรพัฒน์ รร.ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :12 : 21 : 59
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าศิริเดียว วงศา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :13 : 06 : 49
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านายชีวณัน ธรรมแสง สพม.เชียงราย วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :15 : 10 : 30
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :17 : 35 : 36
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัว จมงาม ประชาชน วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :17 : 46 : 51
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางบุหงา วิชา โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :18 : 44 : 45
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าเนตรนภา นันทะเสน 64 ม.3 จ.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :18 : 46 : 35
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางสายทอง ทะจันทร์ 151หมู่5บ้านเเก่นใต้ ต.ด้วยซ้อ อ.เชียงทอง จ.เชียงราย 57140 วันที่ :2022-Jul-18 เวลา :20 : 48 : 46
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวศรันย์พร จอมมงคล โรงเรียนพญาเม็งราย วันที่ :2022-Jul-19 เวลา :06 : 30 : 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าด.ญ .สิริประภา ประเสริฐ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-19 เวลา :08 : 14 : 02
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางศิริวรรณ.......โนจา 65/1ม.8ต.ห้วยช้ออ.เชียงของจ.เชืยงราย วันที่ :2022-Jul-19 เวลา :18 : 19 : 44
ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านางณัฐกานต์ ผลากอง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-21 เวลา :16 : 47 : 20
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้านายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วันที่ :2022-Jul-22 เวลา :08 : 33 : 00